ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกปากทางเข้าสนามกอลืฟ ดิ เอมเมอรัลด์ กอล์ฟ หมู่บ้านพัฒธา 2 หมู่บ้านสกายโฮมแอนด์ฮิลล์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงและกอสร้างระบบจำหน่ายเพิ่มเติมบริเวณสี่แยกปากทางเข้าสนามกอลืฟ ดิ เอมเมอรัลด์ กอล์ฟ หมู่บ้านพัฒธา 2 หมู่บ้านสกายโฮมแอนด์ฮิลล์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น.-17.00 น.
23/09/2564 08:00
23/09/2564 17:00
กฟอ.บ้านฉาง
038-601514
จันทิมา สุพรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด