ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตรงข้าม 7-11 ขี้เหล็ก
กฟจ.ลำพูน ดำเนินการสับเปลียน Loadbreak Switch (SF6) ระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ บริเวณ ตรงข้าม 7-11 ขี้เหล็ก ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
26/04/2565 13:00
26/04/2565 17:00
กฟจ.ลำพูน
053-511197,053-535119
จตุชล บุญเกิด
ลำดับดาวน์โหลด