ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ระหว่างบ้านนาโฮง ถึง บ้านสันติสุข(ฝั่งขวา) ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ขอดับไฟเพื่อ ย้ายเสาระบบจำหน่ายแรงสูง ออกจากแนวก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวง
บริเวณสะพานบ้านสันติสุข ฝั่งโรงงานน้ำแข็ง
16/09/2562 09:00
16/09/2562 16:00
กฟอ.บ้านดุง
0652369312
ปรีชา เทวสิทธิ์
ลำดับดาวน์โหลด