ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ในเมืองชัยภูมิ
ดับเพื่อติดตั้งinsulator cover จุดละ 1 ชม.
1.หน้าแฟตนิ่มมงคล3
2.หน้า ร.พ.รวมแพทย์
3.หน้าร้านปนัดดา
4.หน้าไดนาสตี้ไททอป
5.หน้าเต้นท์รถ4แยกโรงต้ม
12/02/2561 08:30
12/02/2561 16:30
กฟจ.ชัยภูมิ
0982322895
วาทิน คุณกะมุด
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ