ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สี่แยกดงพระราม (มาจากทางค่ายจักรพงษ์แล้วเลี้ยวซ้ายที่สี่แยก) ม.9 ต.ดงพระราม
ดับไฟเพื่อขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงใหม่ จำนวน 2 วัน วันที่ 5 และ 8 มิถุนายน 2564
05/06/2564 08:30
08/06/2564 16:00
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480-464
ณัฐดนัย สว่างพิศาลกิจ
ลำดับดาวน์โหลด