ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนมิตรภาพ ทิศตะวันออก จากหน้าสถานีไฟฟ้าขอนแก่น 1 ถึง หน้าโค้วยู่ฮะ
ปรับปรุงระบบแรงสูง เปลี่ยนสายแรงสูง
28/10/2561 09:00
28/10/2561 16:30
กฟจ.ขอนแก่น
043-338080, 043-338075, 043-338083
ชุติพนธ์ ปทุมศรี
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ ปฏิบัติงาน