ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตพื้นที่ อบต.โนนสัง อ.กันทรารมย์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง จากคอสะพานห้วยขะยูง (บ้านหัวสะพาน) ถึง จุดยูเทิร์นรถตลาดทุ่งศรีทอง
31/03/2563 09:00
31/03/2563 16:00
กฟอ.กันทรารมย์
045-651251
ภูวดล สร้อยสนธิ์
ลำดับดาวน์โหลด