ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สะพานสามกอฝั่งร้านก๋วยเตี๋ยว รสจ๊าบ - ร้านสามกอการเกษตร
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
04/03/2563 08:00
04/03/2563 16:00
กฟอ.เสนา
035-201612
สดายุ ประทุมปี
ลำดับดาวน์โหลด