ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางเข้าซอยเถกิงพล ถึง สี่แยกประตูเข้าสนามกีฬา 80 พรรษา ไปจนถึงซอยแสนสุข 3 และวัดศรีสุรโยธิน ต.สุรนารี อ.เมือง
ดับไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง
11/10/2562 09:00
11/10/2562 16:00
กฟจ.นม3 (สุรนารี)
044-465808
ศิวากร เพ็ญภาสกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1รายละเอียดแนบ