ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตรงข้ามวัดวังจาน-อบต.วังด้ง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงและตัดต้นไม้ใก้ลแนวระบบจำหน่ายแรงสูง
04/04/2563 08:00
04/04/2563 17:00
กฟต.ลาดหญ้า
034-589251
จริงพล โฆษิตพล
ลำดับดาวน์โหลด