ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ด้านตะวันตกถนน สายสวรรคโลก-ศรีสำโรง
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก มีความจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ย้ายแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง เพื่อรองรับการขยายถนนช่วง สวรรคโลก-ศรีสำโรง จึงมีความจำเป็นจะต้องงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนี้
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ไฟจะดับชั่วคราว 2 ครั้ง ตั้งแต่ เวลา 08.30 -09.00น. และเวลา 16.00-16.30 น. บริเวณ ฝั่งถนนด้านทิศตะวันตก ตั้งแต่วัดคุ้งวารี ถึง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกระจง และ เหนือวัดท่เกษม ถึง วัดหนองโว้ง
และ ไฟจะดับทั้งวัน เวลา 08.30-16.30 น. บริเวณ ใต้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกระจง ถึง เหนือวัดท่าเกษม
25/11/2563 08:30
25/11/2563 16:30
กฟอ.สวรรคโลก
055641100
กิตติชัย เทพหินลัพ
ลำดับดาวน์โหลด