ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกโรงน้ำแข็ง-ซ.บ้านหนองกระพง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ดับไฟเพื่อก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย
29/09/2560 08:00
29/09/2560 17:00
กฟอ.พนัสนิคม
038-474387
ฉัตร ทองอตม์