ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม่อนแสงดาว ไชยปราการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จะดำเนินการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณม่อนแสงดาว ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. เพื่อความปลอดภัย ของพนักงาน คนงาน และผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้อง ดับไฟฟ้าตั้งแต่ ทางขึ้นบ้านสินชัย ถึงปลายสายบ้านผาแดง ทั้งนี้ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลา ที่กำหนด จะจ่ายไฟฟ้าคืนตามปกติ
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาหมายเลขโทรศัพท์ 053-453539 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย
17/01/2565 10:00
17/01/2565 15:00
กฟอ.ไชยปราการ
053-453539
วัฒนพงศ์ ชมภูคำ
ลำดับดาวน์โหลด