ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณก่อนถึงสี่แยกไฟแดงน้ำกีฬาบ้านฉาง หมู่ที่5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านฉาง ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
06/11/2562 09:30
06/11/2562 09:30
กฟอ.บ้านฉาง
086-3017303 , 038-603113
ธิตินนท์ กัตติยบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศดับไฟ