ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าบ้านพักไซโก้
มีแผนงานที่จะดำเนินการตัด-เชื่อมสายด้านแรงต่ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบจำหน่าย บริเวณหน้าบ้านพักไซโก้ ถนนสาย 13 หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
01/08/2563 09:00
01/08/2563 16:00
กฟส.นิคมพัฒนา
038-636107,038-637768
นิพัฒน์ มนูญธรรมพร
ลำดับดาวน์โหลด
1หนังสือแจ้งดับไฟ + แผนผัง