ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านปี้
งานดับไฟ ปฏิบัติงานแก้ไขเสาไฟฟ้าเอน บริเวณ บ้านปี้
27/11/2564 08:30
27/11/2564 10:30
กฟอ.เทิง
053-795393 , 053-796118
สุริยา บุญมา
ลำดับดาวน์โหลด