ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองโบสถ์ หมู่ 8 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา (งานเชื่อมโยงฯ)
1.รื้อถอนเสา คอร. ขนาด 8, 9 เมตร จำนวน 8, 3 ต้น (ตามลำดับ)
2.รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนและเปลือย ขนาด 50 ต.มม. อย่างละ 3, 1 เส้น ระยะทาง 720 เมตร (นำกลับมาใช้คืน)
3.รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนและเปลือย ขนาด 25 ต.มม. จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 680 เมตร (นำกลับมาใช้คืน)
23/08/2562 09:00
23/08/2562 15:30
กฟอ.ครบุรี
085-8609511
โสภณ พิทยภัทร