ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟจ.รบ.-โอ่งแก้ว บูทัค รีสอร์ทและบริษัท โอ่งแก้ว บุรีรมย์ จำกัด ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
ดับไฟปักเสาและพาดสายแรงสูง
10/08/2562 09:00
10/08/2562 17:00
กฟอ.บ้านโป่ง
032-337520,032-337016,032-321150
วรินทร ดำรงค์สกุล
ลำดับดาวน์โหลด
1กฟจ.รบ.