ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า บริเวณบ้านเขาดิน ถึง บ้านหลักแปด เขต ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น. และในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.
12/05/2564 09:00
12/05/2564 17:00
กฟต.หัวหวาย
โทร 056-264278 Call Center โทร 1129
ศุนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าตาคลี
ลำดับดาวน์โหลด