ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณหมู่บ้านจัดสรร นายณภัทร์ กาญจนกำเนิด ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่งมีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ตั้งแต่ 08.30 น. ถึง 16.30 น. บริเวณหมู่บ้านจัดสรร นายณภัทร์ กาญจนกำเนิด ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
18/03/2563 08:30
18/03/2563 16:30
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายพรวิศิษฎ์ 080-9419479
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด