ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหินกอง ถึง บ้านคำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
ย้ายแนวระบบจำหน่าย
15/06/2565 09:00
15/06/2565 16:30
กฟอ.ปทุมราชวงศา
045-451253,045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด