ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ริมถนนปากซอยดาวทอง 2
ดับกระแสไฟฟ้าริมถนนปากซอยดาวทอง 2เพื่อสับเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง เพื่อรองรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น
10/10/2563 09:00
10/10/2563 12:00
กฟอ.พุทธมณฑล
0830197890
พลกฤต บรรยวัสถ์