ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณตรงตรงข้ามกองบิน4 ซอยข้างร้านสเต็คลุงหนวด และฝั่งหน้าถนนพหลโยธินตั้งแต่ร้านสุดรักกาแฟสด ถึง ร้านบุญช่วยมินิมาร์ท
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงต่ำซอยข้างร้านสเต็คลุงหนวด และฝั่งหน้าถนนพหลโยธินตั้งแต่ร้านสุดรักกาแฟสด ถึง ร้านบุญช่วยมินิมาร์ท ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟในบริเวณกลุ่มบ้านเรือนร้านค้า ตรงข้ามกองบิน ๔ ซอยร้านสเต็กลุงหนวด ร้านสเต็กลุงหนวด ร้านสมควรของฝาก โรงเรียนกวดวิชาโปรคาเด็ทเซนเตอร์ สมาคมสนุ๊กเกอร์ ร้านมินิมาร์ทบุญช่วย ในการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานด้านแรงสูงดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
อนึ่ง เวลาดับไฟ-จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่หรือสภาพอากาศ ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
16/09/2562 09:00
16/09/2562 16:00
กฟอ.ตาคลี
056-261-233 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี