ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ หน้าธนาคารธนชาต อำเภอปลวกแดง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จะดำเนินการปรับปรุงสายไฟหม้อแปลงที่ซ็อตไหม้ บริเวณ หน้าธนาคารธนชาต อำเภอปลวกแดง
22/11/2563 08:00
22/11/2563 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
083-5978027 นายนิสิต สมบูรณ์ พนักงานช่างระดับ 7 แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง
กฤษณกร อินทะนา
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟวันที่ 22 พ.ย. 2563