ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านดงขวาง บ้านสอนจันทร์ สมาคมชาวไร่อ้อยเขต11 ตาคลี
เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันตัดตอนในระบบจำหน่ายแรงสูง และ เปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด14เมตร 1 ต้นที่บ้านดงขวาง
31/05/2562 09:00
31/05/2562 16:00
กฟอ.ตาคลี
056-264278 056-261233
นิมิตต์ วังกานนท์
ลำดับดาวน์โหลด