ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ปรับปรุุงเปลี่ยนอุปกรณ์ห้วเสาแรงสูง จำนวน 2 ต้น ย้ายเสาแรงต่ำ ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น ออกจากแนวเขตก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนของกรมทางหลวง บริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนหนองหิน ผู้ควบคุมงานนายวินัย ศรีบุรินทร์ 0956645612
22/09/2563 09:00
22/09/2563 16:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด