ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาเหมือง(ทางเข้าเขื่อน) บ้านพรสวรรค์ บ้านพรสวรรค์(ทางเข้าปัญญาฟาร์ม)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงต่ำ ดับไฟบำรุงรักษาหม้อแปลง ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ตรวจสอบคุณภาพการจ่ายไฟเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
07/02/2562 08:00
07/02/2562 12:00
กฟอ.พังโคน
042772402
ธีระศักดิ์ อัครจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด