ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณทางเข้าบ้านมาบใหญ่ ถึง บริเวณบ้านมาบใหญ่
ปักเสาไฟฟ้าและเปลี่ยนสายเป็นสายหุ้มฉนวนในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
23/08/2562 08:00
23/08/2562 17:00
กฟอ.บ้านบึง
038-443674
ธวัชชัย อินทวิชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1ดับไฟ 23 ส.ค.62 (มาบใหญ่)