ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าร้านแพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ ถึงบริเวณหน้าบริษัท ขนมสากล จำกัด หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ริมถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้า กทม.)
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประตูน้ำพระอินทร์ จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหน้าร้านแพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ ถึงบริเวณหน้าบริษัท ขนมสากล จำกัด หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ริมถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้า กทม.) จึงมีความจำเป็นต้อง ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
1. ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 17.30 น.
2. ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 17.30 น.
ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่มีไฟฟ้าใช้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประตูน้ำพระอินทร์ จึงขอแจ้งการดับกระแสไฟฟ้ามาเพื่อทราบ
19/12/2564 08:30
19/12/2564 17:30
กฟฟ.ประตูน้ำพระอินทร
0898087528
อภิวัฒน์ ทองอำพล
ลำดับดาวน์โหลด
1พื้นที่ดับไฟ