ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ถึง น้ำตกวังก้านเหลือง
ด้วยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง จะทำการติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรง ความยาวช่วง 30 เมตร ของสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก (ท่ามะนาว) ซึ่งอยู่ใกล้กับสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของทีมงานโครงการก่อสร้างสะพานฯ การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว ถึง น้ำตกวังก้านเหลือง ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 08.30 น. และ เวลา 17.00 – 17.30 น. โดยประมาณ ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว
25/01/2563 08:00
25/01/2563 17:00
กฟอ.ชัยบาดาล
036461014
คมสัน สว่างเรือง
ลำดับดาวน์โหลด