ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
งานดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ น้ำอิง อ.พญาเม็งราย
งานดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ น้ำอิง อ.พญาเม็งราย
28/12/2564 09:00
28/12/2564 16:00
กฟอ.เทิง
053796118
อนุกูล ปันสา
ลำดับดาวน์โหลด