ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนเลี่ยงเมือง
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายปักเสาไฟฟ้าแรงสูงและตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณ สนง.ขนส่งจ.แม่ฮ่องสอน บ้านพักอาศัยหลัง สนง.ขนส่ง บ้านสบป่อง บ้านกุงตึง โกลบอลเฮ้าท์ ร้านอาหารสายน้ำปาย โรงงานหลังคาเหล็ก555 โรงงานผสมยางมะตอยเลี่ยงเมือง บ้านพักอาศัยถนนเลี่ยงเมือง ร้านบ้านเลขที่ 200 บ้านห้วยป็อกจ่าน ร้านต.แก๊ส ปั๊มPTเลี่ยงเมือง บ้านทะเลหมอก บ้านวิวดอย รีสอร์ท ในการนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าด้านแรงสูงและแรงต่ำ เพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวดังนั้น อาคาร สถานที่ข้างต้น จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
10/08/2565 08:00
10/08/2565 17:00
กฟจ.แม่ฮ่องสอน
053695027
พัทธดนย์ สุภาบัว
ลำดับดาวน์โหลด