ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบได้แก่ บ้านคุยป่ายาง หมู่ที่ 2 , บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7 , บ้านวังแม่พาย หมู่ที่ 11 ,บ้านคุยปอขาว หมู่ที่ 13 ตำบลเขาคีรีส
บริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบได้แก่ บ้านคุยป่ายาง หมู่ที่ 2 , บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 7 , บ้านวังแม่พาย หมู่ที่ 11 ,บ้านคุยปอขาว หมู่ที่ 13ตำบลเขาคีรีส วันทีอังคาร ที่ 14 ก.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
14/07/2564 09:00
14/07/2564 17:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055761399
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด