ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าหมู่บ้านจักรวาล ซอยคลองกรำ
แก้ไขอุปกรณ์ชำรุด และตัดต้นไม้
15/01/2562 08:30
15/01/2562 17:00
กฟอ.ปลวกแดง
038-659878, 038-659070
บัณฑิต บุญรมย์
ลำดับดาวน์โหลด
1บันทึกขอดับไฟ