ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งเเต่ปากซอยมะขามหวารถึงหน้าโรงงานเเสงเจริญ (โรงชัน)
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณตั้งเเต่ปากซอยมะขามหวารถึงหน้าโรงงานเเสงเจริญ (โรงชัน)เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงต่ำ
20/12/2561 09:30
20/12/2561 16:30
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด