ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ถึง โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา และหน้าร้านอาหารบ่อปลาหัวช้าง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณหน้าโรงเรียนวัดเทพกระษัตรี ถึง โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา และหน้าร้านอาหารบ่อปลาหัวช้าง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผกส. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายไลน์เชื่อมโยง TLG05VB ถึง TLG04VB (เขาล้าน-บ้านดอน)
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ เตาเผาศพ วัดบ้านดอน, ซอยหลังเตาเผาศพวัดบ้านดอน, โครงการกาญจนาวิลล่า, โครงการบ้านดอนวิลเลจ, ซอยร้านอาหารหลบมุม, โครงการคีรีวิลล่า, ซอยขุนดอน1, ซอยขุนดอน2, โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา,บริษัทอันซิ่นทัวร์ จำกัด, บริษัท เค.เอ็ม.ไอ.ที.คอนสตรัคชั่น จำกัด, นายสุรพล เจี่ยกุญชร และ หน้าบริษัท วิสีเบิล เอ็นจีเนียริ่ง
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at In front of Wat Thepkrasattri School to Thalang Wittaya Kindergarten and In front of BoPlaHuaChang Restaurant Thepkrasattri Sub-district, Thalang District, Phuket On Monday, 11 October 2021 from 09.00 am. - 04.30 pm.
Outage Zone : Cremation Kiln at Bandon Temple, Soi behind Cremation Kiln at Bandon Temple, Kanchana Villa, Bandon Village, Soi Lop Mum Restaurant, Khiri Villa, Soi KhunDon 1, Soi KhunDon 2, Thalang Witthaya Kindergarten School, AN XIN Tour Company Limited, KMIT Construction Company Limited, Mr.Surapon Jiakunchorn' House and Visible Engineering Company
11/10/2564 09:00
11/10/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร