ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองดี , บ้านหลักช้าง, แยกควนลำภู
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย แนวถนนเอเชียฝั่งซ้ายขาล่องจากแยกควนลำภู ถึงแยกบ้านหนองดี
24/09/2563 09:00
24/09/2563 16:00
กฟอ.ทุ่งใหญ่
075368622
สิริวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน
ลำดับดาวน์โหลด