ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.สะง้อ ,บ.ม่วงมีชัย ,บ.หนองบัวทอง ,บ.โนนยาง
ตัดต้นไม้คล่อมสายไฟฟ้า
05/02/2561 13:00
05/02/2561 15:00
กฟจ.บึงกาฬ
0812614519
อรุณ จันโทวาท
ลำดับดาวน์โหลด