ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหม้อแปลงหลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2 บ้านดอยก้อม
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า
24/05/2565 09:00
24/05/2565 17:00
กฟอ.บ้านโฮ่ง
0-5398-0335,0-5398-0337
จันทร คำวิชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ