ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านคลองยายอินทร์ ถึง บ้านคลองอุดม
ขอดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อดำเนินการย้ายแนวเสาแรงสูง บริเวณบ้านคลองอึ่งดำ
18/01/2562 09:00
18/01/2562 16:00
กฟอ.วังน้ำเย็น
0865343452,037251556,037251530
โกวิน ศรีตนชัย
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติดับไฟ