ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสร้างขุ่ย อ.พังโคน
ดับไฟเพื่อปักเสา คอร. 14.30 เมตร และเแลี่ยนสาย 180 A เป็นสาย 185 SAC
20/02/2561 09:00
20/02/2561 16:30
กฟอ.พังโคน
042772402
ธีระศักดิ์ อัครจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด