ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหาดกองสิน ม.1,ม.5 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง
กฟจ.ชัยนาท มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงและเพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดีที่ 28 และวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.
28/11/2562 09:00
28/11/2562 16:00
กฟจ.ชัยนาท
091-8385997
นายอนุวัตร์ หาญธัญญกรรม
ลำดับดาวน์โหลด