ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณปากทางหน้าวัดสมบูรณ์ หมู่5 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
16/02/2562 08:30
16/02/2562 16:30
กฟอ.บ้านฉาง
086-3017303
ธิตินนท์ กัตติยบุตร
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศดับไฟ