ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.บ้านโป่ง มีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณตรงข้ามยูเทิร์นวิลล่าถึงโค้งบ้านครก(ฝั่งไปลูกแก) ต.ท่าผา อ .บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
กฟอ.บ้านโป่ง มีแผนดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-13.00 น.บริเวณตรงข้ามยูเทิร์นวิลล่าถึงโค้งบ้านครก(ฝั่งไปลูกแก) ต.ท่าผา อ .บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
08/04/2561 08:30
08/04/2561 13:00
กฟอ.บ้านโป่ง
032-211226 / นายฉลวย คงสบาย 089-9125312
พัชระ จูเทศ
ลำดับดาวน์โหลด