ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแม่ต๋ำฟากน้ำ ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
02/06/2564 09:00
02/06/2564 12:00
กฟจ.พะเยา
0947341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟบ้านแม่ต๋ำ