ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หลังโครงการฯส่วนพระองค์ ถึง สุดเขต อ.บางคล้า
รื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง
ปักเสาไฟฟ้าแรงสูงใหม่
15/07/2563 09:00
15/07/2563 17:00
กฟอ.บ้านสร้าง
0817150667
เรวัต สุดศก
ลำดับดาวน์โหลด