ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านบุยายใบ หมู่4 ตำบล ท่าตูม
ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง
17/10/2561 09:00
17/10/2561 17:00
กฟต.ท่าตูม
037-279370 ,037-452684
อัครเดช เข็มลา