ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งเเต่หน้าบริษัท เชาว์เจริญพลาสติก ถึงก่อนหน้า ม.เพชรอารมณ์ 200 เมตร
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณตั้งเเต่หน้าบริษัท เชาว์เจริญพลาสติก ถึงก่อนหน้า ม.เพชรอารมณ์ 200 เมตร เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายเเรงต่ำ
01/06/2562 09:30
01/06/2562 13:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด