ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนอุบล จากอู่ชัยเจริญถึง หน้า รร.ไกรภักดีฯ ชุมชนหนองตะมะ ชุมชนโนนเค็งหลังตลาดยูเทินร์ หมู่บ้านวริยาวีด้า ชุมชนหนองตะมะหลังโค้ก ชุมชนข้าวกล้อง ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
รื้อถอน/ปักเสา แรงสูง
15/09/2564 08:00
15/09/2564 17:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335/14460
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด