ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณซอยเข้าสุเมรีแมนชั่น(ด้านหลัง)ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ หลังวัดดงพลับบางส่วน วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
บริเวณซอยเข้าสุเมรีแมนชั่น(ด้านหลัง)ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ หลังวัดดงพลับบางส่วน วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
22/01/2562 08:30
22/01/2562 16:30
กฟอ.ตาคลี
056-269236 หรือ 1129
พิเชษฐ ดำรงค์เผ่า
ลำดับดาวน์โหลด
1บริเวณหลังวัดดงพลับ